«〈 قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌...〉»

حمایت


  • نام و نام خانوادگیشماره تلفن همراهمبلغ اهدایی 
    توجه: به خاطر عدم وابستگی تمام هزینه های مجمع توسط طلاب انقلابی و به صورت شخصی تامین می گردد؛ فلذا نیازمند حمایت بی دریغ شما ولایتمداران انقلابی هستیم.

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم