همکاری


 • جهت مشارکت در فعالیت های گروه جهادی قیام ابتدا باید فرم عضویت را تکمیل نمایید.

 • عضویت در گروه جهادی قیام صرفا به معنای حمایت رسمی عضو محترم از این گروه می باشد، فلذا وظیفه و فعالیتی بر عهدۀ وی نخواهد بود؛ البته این عضویت و حمایت به عنوان یک امتیاز مثبت برای عضو محترم لحاظ خواهد شد.

 • حوزویان گرامی که تمایل به مشارکت در فعالیت های گروه جهادی قیام و زیر مجموعه های آن را دارند ضمن تکمیل فرم عضویت باید فرم مشارکت را نیز تکمیل کرده و زمینه های مشارکت را نیز مشخص بفرمایند.


 • نام و نام خانوادگیشماره تلفن همراهاستان و شهر 
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.

 • توجه: با عرض پوزش به خاطر اشتغالات و پروژه های زیاد و مختلف همکاری های برون تشکیلاتی فعلا در دستور کار گروه قرار ندارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشتاقانه پذیرای نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم