«〈 قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌...〉»

همکاری


  • نکته: همکاری غیر از مشارکت می باشد چون مشارکت به معنای اشتغال اعضاء در فعالیت های تعریف شده ی گروه است ولی همکاری اختصاص به افراد غیر عضو و یا سایر مجموعه ها در برنامه مورد توافق با گروه دارد.

  • توجه: با عرض پوزش همکاری های برون تشکیلاتی فعلا در دستور کار گروه قرار ندارد.

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم