«〈 قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌...〉»

حفاظت شده: اعضاء

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم