ورزش و تفریح


این واحد در صدد این است که در کنار سایر فعالیت های گروه به بستر سازی برای مبادرت طلاب به ورزش و تفریح هدفمندِ جمعی و خانوادگی مانند کوه نوردی، طبیعت گردی، پیاده روی خانوادگی، سینما، فوتبال، والبیال، استخر و غیره بپردازد تا ضمن ارتقای سلامتی و نشاط قدمی در تعمیق ارتباطات و همبستگی میان طلاب و خانواده های آنان نیز بردارد.