«〈 قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌...〉»

توانمندسازی


این واحد در صدد این است که در راستای ارتقای کمی و کیفی سطح معرفتی و مهارتی طلاب قدمی بردارد و با پرداختن بر مسائلی که در دروس و برنامه های متداول حوزه های علمیه به آن پرداخته نمی شود و یا کمتر پرداخته می شود در حد توان و امکانات کاری کرده باشد، مانند مباحثی در حوزه تاریخ معاصر ایران و جهان، سیاست داخلی و بین الملل، مسائل امنیتی و نظامی، اقتصادی، فرهنگی وهنری، رسانه ای و امثالهم، البته در حد نیاز و ضرورت، یا دایر کردن کارگاه ها و کلاس های آموزشی، زبان های خارجی، روش سخنرانی، روش مطالعه و تحقیق و قلم زدن، آموزش روضه و مداحی در حد نیاز، آموزش کار با کامپیوتر و نرم افزارهای پر کاربرد و فضای مجازی، و امثالهم گامی در جهت توانمندسازی حوزویان برداشته باشد . . .
 

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم