«〈 قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌...〉»

عملیات میدانی


این واحد در صدد این است که فعالیت های عملی و میدانی اعم از اردوی جهادی و زیارتی، ایستگاه صلواتی، دایر کردن نمایشگاه، پیاده روی جمکران، کمک به محرومین و غیره را با یک کیفیت خوب برگزار کرده و یا با تبلیغ و اطلاع رسانی در راهپیمایی ها، تشییع جنازه شهدا، تجمعات انقلابی و امثالهم مشارکت فعال داشته باشد.

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم