توجه * توجه

سایت در دست بازطراحی است

لطفا صبور باشید

خبر فوری

همکاری


 • جهت همکاری با تشکل طلبگی قیام و مشارکت در برنامه‌ها و فعالیت‌های این تشکل ابتدا باید فرم عضویت را تکمیل نمایید.

>>> عضویت <<<

 • عضویت در تشکل طلبگی قیام صرفا به معنای حمایت رسمی عضو محترم از این گروه می‌باشد، فلذا وظیفه و فعالیتی بر عهدۀ وی نمی‌باشد؛ البته این عضویت و حمایت به عنوان یک امتیاز مهم برای عضو محترم لحاظ شده و مجوزی برای حضور وی در برنامه‌ها خواهد بود.
 • حوزویان محترمی که تمایل به همکاری و مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه‌های تشکل طلبگی قیام را دارند ضمن تکمیل فرم عضویت باید فرم همکاری را نیز تکمیل کرده و زمینه‌های فعالیت را مشخص بفرمایند.

 • نام و نام خانوادگیشماره تلفن همراهاستان و شهر 
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.
  توجه: زمینه هایی که تمایل به فعالیت دارید مشخص کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.