تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

اطلاعیه فروش دامنه‌های اینترنتی آی آر ir

  • ۳۷
  • فروش دامنه‌های اینترنتی آی آر | تخفیف برای مجموعه‌های انقلابی
  • توجه: فروش دامنه‌های زیر صرفاً برای تأمین هزینه‌ برنامه‌های تشکل طلبگی قیام می‌باشد.
  • قیمت پیشنهادی خود را در فرم انتهای صفحه ارسال بفرمایید...
         نام                   دامنه          قیمت
اتقا a t q a . i r 4,000,000 تومان
اوتاد a u t a d . i r 5,000,000 تومان
ارتزاق e r t e z a q . i r 3,000,000 تومان
قیام g h y a m . i r 3,000,000 تومان
حوزه پرس h a w z a h p r e s s . i r 5,000,000 تومان
کیّس k a i i e s . i r 4,000,000 تومان
لالایی l a l a i i . i r 8,000,000 تومان
لواسانیا l a v a s a n i a . i r 8,000,000 تومان
ناطق n a t e q . i r 9,000,000 تومان
پردیسانی p a r d i s a n i . i r 4,000,000 تومان
پرتو p a r t o v . i r 5,000,000 تومان
پیرو p e i r o w . i r 4,000,000 تومان
قیام q e i a m . i r 3,000,000 تومان
قدّوس q o d d o o s . i r 5,000,000 تومان
روزی r o u z y . i r 4,000,000 تومان
سیّاس s a i i a s . i r 5,000,000 تومان
شیب الخضیب s h a i b o l k h a z i b . i r 4,000,000 تومان
ثریا s o r a i i a . i r 7,000,000 تومان
سیاسی s y a s y . i r 8,000,000 تومان
طاغوت t a g h o o t . i r 6,000,000 تومان
ذوالفنون z o l f o n u n . i r

5,000,000 تومان