تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

فیلم / نسبت حوزه‌های علمیه با انقلاب و نظام اسلامی در بیان امام خامنه‌ای

  • گزیده‌ای از بیانات امام خامنه‌ای در دیدار با روحانیون و طلاب استان خراسان شمالی[91/07/19]