تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

معنای اسلام سیاسی این است

  • پاسخ اسلام سیاسی چیست؟ در بیانات[94/11/25] امام خامنه‌ای

عکس نوشت / امام خمینی کبیر(ره): صریحاً اعلام می‌کنم؛ تا من هستم

  • امام خمینی کبیر(ره): صریحاً اعلام می‌کنم؛ تا من هستم

عکس نوشت / امام خمینی ره؛ انتخابات و حوزویان

امام خمینی ره؛ انتخابات و حوزویان

هرم اهمیت مهارت تشکیلاتی

هرم اهمیت مهارت تشکیلاتی