تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

برنامه گعده‌های حوزوی

برنامه گعده‌های حوزوی یکی از برنامه‌های تشکل طلبگی قیام است که به صورت جلسه‌ی حضوری دایر می‌گردد. در این جلسات ضمن پرداختن به مسائل مهم روز یک موضوع به عنوان محور بحث و گفتگو انتخاب شده و از هفته قبل اعلام می‌گردد تا دوستان با مطالعه بر روی آن موضوع با دست پرتری در جلسات حاضر شوند تا شاهد تبادل نظر و به اشتراک گذاری اطلاعات و تحلیل‌های خوب، مفید و دقیقی باشیم.

با توجه به پر رنگ شدن فعالیت و حضور بیش از پیش حوزویان در فضای مجازی و مهاجرت برخی از جلسات حضوری به فضای مجازی، یکی از اهداف این برنامه اهتمام به جلسات حضوری و گفتگوهای رو در رو است تا مبادا با گرایش صعودی حوزویان به فضای مجازی شاهد تضعیف ارتباطات و جلسات حضوری باشیم. فعالیت‌ در فضای مجازی باید مکمل فعالیت در فضای حقیقی بوده و امتداد اجتماعی داشته باشد.


 • گعده اول
  1. موضوع: چالش‌های پیش‌روی جریان انقلابی تا انتخابات 1400 و راه‌های غلبه و برون رفت.
  2. زمان: دوشنبه 05 آبان 99 از ساعت 19 الی 21
  3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده دوم
  1. موضوع: فایده و ضرر مسئله "مطالبه استیضاح رئیس جمهور" و پیامدهای آن.
  2. زمان: دوشنبه 12 آبان 99 از ساعت 19 الی 21
  3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده سوم
 1. موضوع: نوع مواجهه طلاب با مسائل سیاسی و مدل ورود آنان چگونه باید باشد.
 2. زمان: دوشنبه 19 آبان 99 از ساعت 19 الی 21
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده چهارم
 1. موضوع: وظایف حوزویان در مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی.
 2. زمان: دوشنبه 26 آبان 99 از ساعت 19 الی 21
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده پنجم
 1. موضوع: وظایف طلبگی و بایستگی‌ها و لوازم کار تشکیلاتی در فعالیت‌های طلاب.
 2. زمان: دوشنبه 03 آذر 99 از ساعت 19 الی 21
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده ششم
 1. موضوع: چالش‌ها و راهکارهای عدالت خواهی و مطالبه گری برای حوزه و طلاب.
 2. زمان: دوشنبه 10 آذر 99 از ساعت 18 الی 20
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده هفتم
 1. موضوع: تعریف و معیارهای انقلابیگری و شاخصه‌های طلبه تراز انقلاب چیست؟
 2. زمان: دوشنبه 17 آذر 99 از ساعت 18 الی 20
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده هشتم
 1. موضوع: تعریف و فلسفه ولایت...؛ علت‌ها و حکمت‌های ولایتمداری چیست؟
 2. زمان: دوشنبه 24 آذر 99 از ساعت 18 الی 20
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده نهم
 1. موضوع: وظایف طلاب در حوادثی مانند سیل، زلزله، کرونا و امثالهم چیست؟
 2. زمان: دوشنبه 01 دی 99 از ساعت 18 الی 20
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده دهم
 1. موضوع: بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون "ثلث اول" بیانیه گام دوم انقلاب.
 2. زمان: دوشنبه 08 دی 99 از ساعت 18 الی 20
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده یازدهم
 1. موضوع: بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون "ثلث دوم" بیانیه گام دوم انقلاب.
 2. زمان: دوشنبه 15 دی 99 از ساعت 18 الی 20
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده دوازدهم
 1. موضوع: بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون "ثلث سوم" بیانیه گام دوم انقلاب.
 2. زمان: دوشنبه 22 دی 99 از ساعت 18 الی 20
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده سیزدهم
 1. موضوع: اندیشه و سیره مبارزاتی شهید نواب صفوی و جمعیت فدائیان اسلام.
 2. زمان: دوشنبه 29 دی 99 از ساعت 19 الی 21
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده چهاردهم
 1. موضوع: سیری در اندیشه‌ها و سیره مبارزاتی آیت الله علامه مصباح یزدی(ره).
 2. زمان: دوشنبه 06 بهمن 99 از ساعت 19 الی 21
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده پانزدهم
 1. موضوع: تفاوت نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با سایر نهضت‌ها و انقلاب‌ها.
 2. زمان: دوشنبه 13 بهمن 99 از ساعت 18:30 الی 20:30
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده شانزدهم
 1. موضوع: انقلاب اسلامی از نگاه بیگانگان(اندیشمندان، سیاستمداران و غیره).
 2. زمان: دوشنبه 20 بهمن 99 از ساعت 18:30 الی 20:30
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده هفدهم
 1. موضوع: بررسی دستاوردهای انقلاب اسلامی و تحلیل خاستگاه اصلی آنها.
 2. زمان: دوشنبه 27 بهمن 99 از ساعت 18:30 الی 20:30
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده هجدهم
 1. موضوع: مطالعه و تحلیل و بررسی منشور روحانیت امام خمین(ره)(بخش 1)
 2. زمان: دوشنبه 04 اسفند 99 از ساعت 18:30 الی 20:30
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده نوزدهم
 1. موضوع: مطالعه و تحلیل و بررسی منشور روحانیت امام خمین(ره)(بخش 2)
 2. زمان: دوشنبه 11 اسفند 99 از ساعت 18:30 الی 20:30
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده بیستم
 1. موضوع: مطالعه و تحلیل و بررسی منشور روحانیت امام خمین(ره)(بخش 3)
 2. زمان: دوشنبه 18 اسفند 99 از ساعت 18:30 الی 20:30
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

 • گعده بیست و یکم
 1. موضوع: وظایف حوزویان در تبیین و ترویج گفتمان انتخاب گزینه اصلح همراه راهکار.
 2. زمان: دوشنبه 25 اسفند 99 از ساعت 19 الی 21
 3. مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان اسوه - مجتمع شهید مصطفی خمینی(ره)

توجه: برنامه گعده‌های حوزوی به خاطر شرایط کرونایی تا اطلاع ثانوی تعطیل می‌باشد.

نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی