تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

تعریف تشکیلات چیست؟

  • ۱۷۹
  • تعریف تشکیلات چیست؟

جواب: تشکیلات مجموعه‌ای انسانی است که دارای هدف، برنامه و سازوکار مشخصی می‌باشد.

سه جمله تشکیلاتی از امام خمینی کبیر(ره)

  • ۱۴۷
  • تاسف بیشتر آنکه همین دستگاه‌های مرموز نگذاشته‌اند طبقه تحصیلکرده به احکام مقدسه اسلام -بخصوص قوانین تشکیلاتی و اجتماعی و اقتصادی آن- توجه کنند.[1]
  • اسلام حکومت دارد، و حکومتش همان نحوی که حکومت‌های دیگری هست و تشکیلات دارد، تشکیلات دارد لکن تشکیلاتی که تمامش بر مبنای عدالت است.[2]

معرفی ده کتاب خوب در مورد کار تشکیلاتی

  • ۲۰۴
  • معرفی ده کتاب خوب در مورد کار تشکیلاتی
  • یک

1- نام: تشکیلات اسلامی

2- نویسنده: محمد انور رفاعی

3- ناشر: آستان قدس رضوی، به نشر

4- سال انتشار: 1393

5- قطع: وزیری

6- تعداد صفحات: 328

هرم اهمیت مهارت تشکیلاتی

  • ۱۸۴

هرم اهمیت مهارت تشکیلاتی

طرح و برنامه مجمع احرار ولایی

  • ۲۱۲