تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

شاکلۀ اجمالی اساسنامه تشکیلات سیاسی

💎 شاکلۀ اجمالی اساسنامه تشکیلات سیاسی

♦️ مقدمه

♦️ فصل اول: کلیات
🔹 نام:
🔸 هویت:
🔹 تابعیت:
🔸 جایگاه:
🔹 زمان فعالیت:
🔸 مکان فعالیت:
🔹 نوع فعالیت:
🔸 حوزه فعالیت:
🔹 منابع مالی:

♦️ فصل دوم: رسالت، مأموریت و چشم‌انداز
🔹 رسالت:
🔸 مأموریت:
🔹 چشم انداز:

♦️ فصل سوم: ارزش‌ها و سیاست‌ها
🔹 ارزش‌ها:
🔸 سیاست‌ها:

♦️ فصل چهارم: اهداف کلان و راهبردها
🔹 اهداف کلان:
🔸 راهبردها:

♦️ فصل پنجم: ارکان و ساختار
🔹 دبیرکل:
🔸 شورای مرکزی:
🔹 مجمع عمومی:

♦️ فصل ششم: وظایف و اختیارات
🔹 وظایف:
🔸 اختیارات:

♦️ فصل هفتم: خاتمه
🔹 اعتبار:
🔸 اموال:
🔹 انحلال:

👤 تهیه و تنظیم: حسین کاوه

✍️ توجه بفرمایید که این صرفاً یک شاکلۀ اجمالی از یک سند تشکیلاتی است لذا تعاریف اصطلاحات و جزئیات در آن درج نشده است. فلسفۀ وجودی، برنامه‌ها و تنظیم روابط یک تشکیلات مبتنی بر همین اسناد شکل می‌گیرد. تنظیم چنین اسنادی یک کار تخصصی و حرفه‌ای است که نیاز به دانش، تجربه و زمان دارد.

تعریف تشکیلات چیست؟

  • تعریف تشکیلات چیست؟

جواب: تشکیلات مجموعه‌ای انسانی است که دارای هدف، برنامه و سازوکار مشخصی می‌باشد.

سه جمله تشکیلاتی از امام خمینی کبیر(ره)

  • تاسف بیشتر آنکه همین دستگاه‌های مرموز نگذاشته‌اند طبقه تحصیلکرده به احکام مقدسه اسلام -بخصوص قوانین تشکیلاتی و اجتماعی و اقتصادی آن- توجه کنند.[1]
  • اسلام حکومت دارد، و حکومتش همان نحوی که حکومت‌های دیگری هست و تشکیلات دارد، تشکیلات دارد لکن تشکیلاتی که تمامش بر مبنای عدالت است.[2]

معرفی ده کتاب خوب در مورد کار تشکیلاتی

  • معرفی ده کتاب خوب در مورد کار تشکیلاتی
  • یک

1- نام: تشکیلات اسلامی

2- نویسنده: محمد انور رفاعی

3- ناشر: آستان قدس رضوی، به نشر

4- سال انتشار: 1393

5- قطع: وزیری

6- تعداد صفحات: 328

هرم اهمیت مهارت تشکیلاتی

هرم اهمیت مهارت تشکیلاتی