تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

همه‌ى کارها براى اقامه‌ى عدل، ارزش پیدا می‌کند

  •  گزیده‌ای از بیانات امام خامنه‌ای در دیدار کارگزاران نظام و اقشار مختلف مردم[71/10/17][1]

هدف ما، استقرار عدل در جامعه است.

ما این را مى‌خواهیم.

همه‌ى کارها براى اقامه‌ى عدل، ارزش پیدا مى‌کند.

در جامعه‌ى نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است.

اما در جامعه‌اى که برابرى و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه است.

البته عدالت، همه جا به معناى «برابرى» نیست.

اشتباه نشود.

معنای اسلام سیاسی این است

  • پاسخ اسلام سیاسی چیست؟ در بیانات[94/11/25] امام خامنه‌ای